Avatar
Avatar

THI CÔNG XÂY LẮP

Với nòng cốt là Công ty Cổ phần SCI E&C – nhà thầu được đánh giá cao trong thi công, xây lắp các công trình thủy điện, nhiệt điện, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, công trình trên sông trên biển, SCI đang đảm nhiệm vai trò Tổng thầu, Tổng thầu EPC các công trình quy mô lớn và phức tạp. Trong gần 20 năm phát triển, thị trường hoạt động của Công ty trải rộng tại Việt Nam và Lào, Các dự án tiêu biểu Công ty tham gia thi công như: Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Pleikrong, Thủy điện Sesan 3,4, Thủy điện Bảo Lâm 3, Thủy điện Ca Nan 1,2, Thủy điện Bắc Mê, Thủy điện Xekaman 1 (Lào) thủy điện Nam Thuen 1 (Lào), Nhiệt điện Long Phú 1, Kè sông Ninh Cơ, Kè Sông Hồng, Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1, hệ thống giao thông bắc Lào, Kho Sotran…
Call Now ButtonPLEASE CALL HOTLINE