CỌC BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

CỌC BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

z3471294290600_6afcbf8151843ebdae676f8a645d7b6a

TIẾT DIỆN 100 X 100 MM

GIÁ SẢN PHẨM: 74.520 đồng / mét *

TIẾT DIỆN 120 X 120 MM

GIÁ SẢN PHẨM: 91.800 đồng / mét *

TIẾT DIỆN 150 X 150 MM

GIÁ SẢN PHẨM: 127.440 đồng / mét *

TIẾT DIỆN 200 X 200 MM

GIÁ SẢN PHẨM: 234.360 đồng / mét (<8m) *

GIÁ SẢN PHẨM: 291.600 đồng / mét (8-10m) *

TIẾT DIỆN 250 X 250 MM

GIÁ SẢN PHẨM: 286.200 đồng / mét (<8m) *

GIÁ SẢN PHẨM: 336.960 đồng / mét (8-12m) *

(* Giá công bố tại trang web Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp + thuế VAT 8%)