SẢN PHẨM

CỌC BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

z3471294290600_6afcbf8151843ebdae676f8a645d7b6a

TIẾT DIỆN 100 X 100 MM

GIÁ SẢN PHẨM: Tạm ngưng sản xuất

TIẾT DIỆN 120 X 120 MM

GIÁ SẢN PHẨM: 82.500 đồng / mét *

TIẾT DIỆN 150 X 150 MM

GIÁ SẢN PHẨM: 115.500 đồng / mét *

TIẾT DIỆN 200 X 200 MM

GIÁ SẢN PHẨM: 220.000 đồng / mét (<8m) *

GIÁ SẢN PHẨM: 269.500 đồng / mét (8-10m) *

TIẾT DIỆN 250 X 250 MM

GIÁ SẢN PHẨM: 286.000 đồng / mét (<8m) *

GIÁ SẢN PHẨM: 330.000 đồng / mét (8-12m) *

(* Giá công bố tại trang web Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp + thuế VAT 10%)

TẤM BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

GIÁ SẢN PHẨM:  Liên hệ Giám đốc Thái Hồng Sơn, số điện thoại 0913649610

TẤM DỰ ỨNG LỰC

GIÁ SẢN PHẨM:  Liên hệ Giám đốc Thái Hồng Sơn, số điện thoại 0913649610

BUỒNG NUÔI CHIM YẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

GIÁ SẢN PHẨM: Liên hệ Giám đốc Thái Hồng Sơn, số điện thoại 0913649610

CỌC H DỰ ỨNG LỰC

GIÁ SẢN PHẨM: Liên hệ Giám đốc Thái Hồng Sơn, số điện thoại 0913649610

HÀNG RÀO BÊ TÔNG LẮP GHÉP

GIÁ SẢN PHẨM: Liên hệ Giám đốc Thái Hồng Sơn, số điện thoại 0913649610

HẦM TỰ HOẠI LẮP GHÉP

GIÁ SẢN PHẨM: Liên hệ Giám đốc Thái Hồng Sơn, số điện thoại 0913649610

VIÊN BÊ TÔNG TỰ CHÈN

GIÁ SẢN PHẨM: Liên hệ Giám đốc Thái Hồng Sơn, số điện thoại 0913649610

VIÊN BÊ TÔNG LỤC GIÁC

GIÁ SẢN PHẨM: Liên hệ Giám đốc Thái Hồng Sơn, số điện thoại 0913649610

NHÀ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN - HAPPY HOME

GIÁ SẢN PHẨM: 5.000.000 – 7.000.000 ĐỒNG / M2

Liên hệ Giám đốc Thái Hồng Sơn, số điện thoại 0913649610