Avatar
Avatar

THI CÔNG ÉP CỌC BÊ TÔNG CÁC LOẠI

Dàn ép cơ và Dàn ép Robot đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật, cấp tải thiết kế của công trình đến 300 tấn.

Dàn ép cọc được định kỳ kiểm định và có chứng chỉ do cơ quan kiểm định chứng nhận.

Đội ngũ thi công ép cọc dày dặn kinh nghiệm, trãi qua thực tiển có thể đáp ứng thi công công trình ở nhiều địa phương.

Thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng.

Call Now ButtonPLEASE CALL HOTLINE