Avatar
Avatar

LĨNH VỰC CUNG CẤP BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Được đầu tư đầu năm 2018, với 3 trạm trộn bê tông công nghệ Đức tự động hoàn toàn, công suất 60m3/giờ, 2 máy bơm ngang, 2 xe bơm cần, 8 xe chuyển trộn bê tông đáp ứng cung cấp 300m3 bê tông/ngày.

Vật tư đầu vào ổn định, kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt từ trạm trộn đến công trình Bê tông Thái Sơn đảm bảo chất lượng khối lượng, thời gian cung cấp kịp thời.

Song song đó cán bộ kỹ thuật vận hành được đào tạo chuyên nghiệp nhằm hướng đến tạo ra sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

TRM TRỘN BÊ TÔNG VÀ XE VẬN CHUYỂN

Đội ngũ anh em cán bộ trạm trộn năng động , được đào đạo huấn luyện thường xuyên nhằm phục vụ tốt cho công tác cung cấp bê tông đến công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ .

Đội xe vận chuyển bê tông , xe bơm bê tông , xe vận chuyển xi măng được đầu tư mới đáp ứng khả năng yêu cầu của khách hàng .

Call Now ButtonPLEASE CALL HOTLINE