Tiết diện 250x250mm


CỌC BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

TIẾT DIỆN VUÔNG 250 X 250 MM

GIÁ SẢN PHẨM: 286.000 đồng / mét (<8m) *

GIÁ SẢN PHẨM: 330.000 đồng / mét (8-12m) *

(* Giá công bố tại trang web Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp + thuế VAT 10%)