Thông báo giá tại Sở Xây dựng Đồng Tháp

THÔNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

TẠI KHU VỰC TỈNH ĐỒNG THÁP


Kể từ tháng 02 năm 2022, Công ty TNHH MTV Thái Sơn An Giang chính thức niêm yết giá sản phẩm cọc bê tông dự ứng lực tại Trang web Sở Xây dựng Đồng Tháp

http://sxd.dongthap.gov.vn/tintuc/index/805/Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-thiet-bi-cong-trinh-gia-vat-tu-thiet-bi-dien-tai-thoi-diem-thang-4-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-Dong-Thap.cic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now ButtonPLEASE CALL HOTLINE